Menu

หน้าแรก

หน้าแรก

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สี GOLDMAX สีทองคำเปลว สีทองคำ สีทองไดมอนด์โกลด์ สีทองคริสตันโกลด์  สีคริสตันซิลเวอร์ สีแดงชาด แดงโบราณ สีเกล็ดแทนกระจก สีมุกโลหะ สีสะท้อนแสง สีสำริด สีแก้วคริสตัลอัญมณี สีเรืองแสง ปลีกส่ง บริการจัดส่งทั่วประเทศ

WELCOME TO

GOLDMAXPAINT 

ผู้จัดจำหน่ายสีทองคำโกลด์แมกซ์ (GOLDMAXPAINT) จำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทองคำ Goldmax สีพิเศษสำหรับงานตบแต่งทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น สีทองคำเปลว สีทองไดมอนด์โกลด์ สีทองคริสตัลโกลด์ สีเรืองแสง สีสะท้อนแสง สีเมทัลลิค สีเกล็ดประกายรุ้ง นอกจากนี้ ยังจำหน่ายสีแดงชาด สีเกล็ดแทนกระจก สีแก้วอัญมณี สีเมทัลลิค สีสำริด และสีพิเศษต่างๆ (Special Effect Paint) ภายใต้ตราสินค้าโกลด์แมกซ์

สีทองคำโกลด์แมกซ์

GOLDMAXPAINT 

เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นสีทองคำชนิดป้องกันด่างและเกลือปูน สำหรับใช้ทดแทนการปิดแผ่นทองเปลว ในการทำสีศาลาโบสถ์ วิหาร และองค์พระพุทธรูปที่มีความงดงามและคงทน สามารถใช้งานได้นานนับ 10 ปี จากบทพิสูจน์กาลเวลา ผลงานอ้างอิงสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงต่างๆ

เป็นที่ยอมรับในทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ ด้วยเรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความเป็นผู้นำในเชิงคุณภาพ และสร้างนวัตกรรมสีพิเศษต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อนใคร สีทองคำโกลด์แมกซ์ มีช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า 20 ปี ในเรื่องสี ที่สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าตั้งแต่ก่อน และหลังการใช้งาน

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทองคำเปลว Goldmax

ปลีกส่ง  บริการส่งทั่วประเทศ

goldmax2

ตัวอย่างผลงาน 

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สีทองคำเปลวโกลด์แมกซ์ รับงานบูรณะ งานพ่นสี องค์พระขนาดใหญ่ทุกชนิด

Line ID : pakorngoldmax

Line ID : @goldmaxpaint

สอบถามเพิ่มเติม