Menu

บริการของเรา

บริการของเรา

บริการของเรา

ปกรณ์การช่าง

ผู้ชำนาญงานตกแต่งพื้นผิว พระประธาน พระพุทธรูป งานพ่นสีและบูรณะองค์พระใหญ่ทุกชนิด 
รับจัดหาติดตั้งพระเนตรหอยมุกแท้อันดามัน และนิลดำจากบ่อพลอย
รับงานปิดทองคำเปลวและรับพ่นสีองค์พระด้วยสีทองคำเปลวโกลด์แมกซ์ โดยใช้วิธีการพ่น      
ด้วยเครื่องพ่นประสิทธิภาพสูง เครื่อง AIRLESS SPRAY ของ CRACO จากอเมริกา
ผู้จัดจำหน่ายสีโกลด์แมกซ์ (GOLDMAX) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Goldmax  สีพิเศษสำหรับงานตบแต่งทั้งภายในและภายนอก 
อาทิเช่น สีทองคำเปลว สีไดมอนด์โกลด์ สีคริสตัลโกลด์ สีเรืองแสง สีสะท้อนแสง  สีเมทัลลิค สีเกล็ดประกายรุ้ง 
นอกจากนี้ ยังจำหน่ายสีแดงชาด สีเกล็ดแทนกระจก สีมุก สีเมทัลลิคและสีพิเศษต่างๆ (Special Effect Paint) ภายใต้ตราสินค้าโกลด์แมกซ์
ด้วยเรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความเป็นผู้นำในเชิงคุณภาพ และสร้างนวัตกรรมสีพิเศษต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อนใคร สีโกลด์แมกซ์ มีช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า 20 ปี ในเรื่องสี
ที่สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าตั้งแต่ก่อนและหลังการใช้งาน

หมวดบริการของเรา

ผู้จัดจำหน่ายผลิตสีโกลด์แมกซ์ สีทาพระ สีทองคำ สีทาวัด สีทาศาลพระภูมิ สีพ่นพระพุทธรูป

ผู้ชำนาญงานพ่นสีองค์พระขนาดใหญ่ทุกชนิด รับงานบูรณะองค์พระ งานตบแต่งพ่นสีพระพุทธรูป